Yüksek Ürün Kalitesi

Schmid Pekintaş‘ta yüksek kaliteli ürün anlayışı tedarikçi ve hammadde seçimiyle başlar. Schmid Pekintaş, kalitesini ispatlamış sektöründeki öncü tedarikçi ve hammaddelerin kullanılmasını temel kalite prensibi olarak kabul eder ve ürünün üretilip teslim edilmesinden sonraki süreçlerde de tutarlı bir şekilde müşteri odaklılık ilkesini şirket kültürünün temel değerlerinden biri olarak benimser.